KOMPETANSEUTVIKLING SATT I SYSTEM

Mange virksomheter opplever et økende krav om dokumentasjon av organisasjonens kompetanse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med
anbudsforespørsler eller ved ettersyn av myndighetspålagte krav til kurs og sertifikater.

Kompetansesystemet KOS er et fleksibelt system som støtter prosessene rundt kompetanseledelse, medarbeideroppfølging og
kursadministrasjon.

Gjennom rollebaserte kompetanseprofiler kan virksomhetens kompetansekrav struktureres og knyttes til ansatte. KOS sørger for enkel og
kontinuerlig oversikt over organisasjonens samlede kvalifikasjoner og opplæringsbehov til enhver tid.

Gjennom Personalimport hentes personaldata fra bedriftens ERP /lønns system.

For referanser eller mer informasjon, vennligst kontakt hr@jaertek.no

KOS KOMPETANSESYSTEM - ADMIN

KOS konseptet består av ulike moduler som sammen, og hver for seg, støtter relevante HR-prosesser og funksjoner. I KOS Admin foretas vedlikehold av grunndata, kompetansebibliotek, stillinger/roller mm. Her finner du også en integrert  kursadministrasjonsmodul for planlegging og gjennomføring av kurs og opplæringsaktiviteter. Kursinnkalling til Outlook og CV oppdatering etter gjennomført opplæring.

WEB INDIVID

Dette er en intuitiv WEB applikasjon for den enkelte ansatte. Her foretas vedlikehold av CV og egenvurdering av Kompetanseprofil. Videre vil den ansatte også se egen Kursplan og underlag for Medarbeidersamtalen.

WEB LEDER

Dette er en adgangsstyrt WEB Applikasjon tilrettelagt for alle med lederrolle. Stikkord for funksjoner: Godkjenning og verifisering av ansattes egenvurdering. Gjennomføring av Medarbeidersamtale. Dynamiske og intuitive rapporter og oversikter over kompetansestatus og opplæringsbehov.

WEB KURSPORTAL

I WEB Kursportal vil de ansatte selv kunne foreta påmelding til bedriftens kurs og opplæringsaktiviteter.

RESSURSALLOKERING

Denne modulen lar deg definere prosjekter, prosjektroller og legge til kompetansekrav. Videre vil KOS finne kvalifiserte ressurser og bemanne prosjekter basert på tilgjengelighet i forhold til pågående prosjekter, kompetansekrav, rotasjonskalender, påmeldte kurs/ferie/fri/syk.  Prosjektstatus og bemanningsrapport med fargekoder gir effektiv oversikt til enhver tid.

MEDARBEIDERSAMTALEN

Her kan bedriften legge inn egendefinerte emner med spørsmål som de ansatte gjennomgår fra sin WEB Individ. Sammen med leder vil en under Oppfølging kunne definere mål, ta fatt i kompetansebehov og lage plan for utvikling. Evt kurs /sertifikater som nærmer seg utløpsdato vil også dukke opp.

UTVALGTE BRUKERE

KOS er et fleksibelt og brukevennlig system som brukes av virksomheter i ulike bransjer, fra 70 til flere tusen ansatte.
  • Sporveien Oslo AS
  • Norske Shell
  • Total E&P Norge
  • Wintershall Norge
  • Talisman Norge
  • Visma Services
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vigo Voksen

Vigo Voksen er en modul i den nasjonale søke portalen Vigo for videregående skole.

Jærtek har levert og drifter modulen Vigo Voksen som mottar voksen søkere som ønsker en formell kompetanse i videregående skole.

Les mer HER

Jærtek | Hetlandsgata 9, 13. etg. | Boks 64 | N-4344 Bryne | Telefon +47 51 77 98 00 | hr@jaertek.no

teamviewer badge grey6